SP Top White

Remmers SP Top White is een kant-en-klare, minerale lichtgewichtmortel voor wandrenovatie/restauratie met bijzondere eigenschappen.

Ondergrond

Wanneer u SP Top White van Remmers gaat gebruiken, dient de ondergrond draagkrachtig te zijn en ontdaan van stoffen welke de hechting van de stucmortel nadelig beïnvloeden. Oude en aangetaste stuclagen dient u tenminste 80 cm meer te verwijderen dan de zichtbare schadegrens. Slechte voegen dient u 2 cm diep uit te krabben en verflagen en coatings zorgvuldig verwijderen. De ondergrond mag droog of licht vochtig zijn (maximaal 6 m-%), maar er mag echter geen sprake zijn van lekkage. Optrekkend vocht of van buiten doordringend vocht ter plaatse van de kelderwanden vooraf met het Remmers Kiesol-systeem afdichten. Bij hoge zoutgehaltes dient de ondergrond eerst voorbewerkt te worden met Remmers Grundputz (art.nr. 0401). Tevens dient u zuigende ondergronden voor te natten tot een mat vochtige (niet natte) oppervlakte is verkregen. Op poreus zuigend metselwerk met een lage eigen sterkte kan de SP Top White als aanbrandlaag c.q. hechtprimer worden aangebracht. Op dichte ondergronden kunt u Remmers Aanbrandmortel (art.nr. 0400) volledig dekkend wratachtig (50%-ige dekking) aanbrengen. Op minerale afdichtingsmortel (bijv. Remmers Sulfatexmortel art.nr. 0430) wordt de aanbrandlaag in de laatste nog enigszins verse afdichtingslaag aangebracht. De hechting van de aanbrandmortel kan door toevoeging van Remmers Hechtemulsie (art.nr. 0220) verbeterd worden. Na verharding van de Aanbrandmortel (24-48 uur) kan de Saneerputz c.q. stuclaag worden aangebracht.

Technisch merkblad

Verwerking Remmers SP Top White:

Als eerste dient u circa 5,8-6,0 liter water in een schone speciekuip te gieten en 20 kilo SP Top White van Remmers toe te voegen. Dit vervolgens met een mixer circa 3 minuten intensief tot een homogene massa vermengen, totdat de verwerkingsconsistentie is bereikt. Bij de machinale verwerking de waterdosering, afhankelijk van de gebruikte vorm, in acht nemen. SP Top White wordt in 1 laag in laagdiktes van 2 tot 3 cm opgebracht. Hierbij eerst de mortel als contactlaag aanbrengen. Deze dient u kort te laten aantrekken en vervolgens de gewenste laagdikte aanbrengen. Daar waar sprake is van zeer oneffen, ruwe en aangetaste ondergronden het materiaal altijd in twee lagen aanbrengen om grote verschillen in de laagdiktes met gevaar voor scheurvorming en het loslaten te voorkomen. De eerste laag dient als hechting voor de tweede laag en moet met een kam worden doorgetrokken. De tweede laag kan indien de eerste voldoende is aangetrokken, op z’n vroegst de volgende dag worden aangebracht. Indien slechts korte wachttijden ter beschikking staan kan in één bewerking de tweede laag nat-in-nat (nat is in dit geval vochtig) verwerkt worden. De vers aangebrachte Saneerputz Antiekwit wordt direct met een vochtige getande rei nagetrokken en vervolgens ruw af gereid. Nadat het oppervlak mat wordt kan men voorzichtig het oppervlak met een sponsbord bewerken. Nadat de stuclaag verder doorhard, wordt het oppervlak met spons of schuurbord bewerkt. Zeer gladde oppervlakken worden verkregen indien na voldoende droging de oppervlakte met een rasterspaan wordt bewerkt en na 3 dagen met Remmers Fijnputz (art.nr. 0408) wordt afgewerkt. Gestructureerde, sierpleisteroppervlakken kunnen met Remmers Decorputz L (art.nr. 0515) worden gemaakt.

De voordelen van Remmers SP Top White:

 • Het is een bindmiddel met een hoge sulfaatbestendigheid en een laag alkaligehalte
 • Kent een gemakkelijke en eenvoudige verwerking in een laag tot 30 mm!
 • Het product kan machinaal verwerkt worden
 • Heeft een goed standvermogen
 • Drogingsbevorderend, zout- en sulfaatbestendig met een groot actief poriënvolume (>50%)
 • Het voorkomt warmte- en energieverlies als gevolg van vochtoverdracht
 • Er is geen condensvorming op het oppervlak
 • Water-, weer- en vorstbestendig

Toepassing Remmers SP Top White:

 • Voor het instandhouden, renoveren en saneren van vochtige en door zout aangetaste muren en gevels
 • Voor binnenmuren bij kelders en monumenten, gevels van historische gebouwen en monumenten
 • Bij een hoge zoutbelasting in combinatie met Remmers Grundputz
 • Als eenlaagssysteem verwerkbaar, zowel als onderlaag als toplaag
 • Te gebruiken op alle minerale wanden welke geschikt zijn voor stucwerk, zoals bijvoorbeeld metselwerk, poreuze baksteen, kalkzandsteen, beton (binnen en buiten)
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Wees altijd als eerste op de hoogte.

Bekijk onze privacyverklaring.
© remmerswebshop.nl | Magento webwinkel realisatie door De Haan Media. Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.