Saneerputz Snel WD

Saneerputz snel WD is een topproduct van Remmers. Het is warmte isolerend en snel. Saneerputz Snel WD is het innovatiefste product uit de Remmers saneerputz-serie. Door haar zeer speciale receptuur bouwt zij haar waterafstotende werking op, ook bij een hele hoge luchtvochtigheid, en heeft naast haar bovengemiddelde goed zoutbufferend vermogen ook een duidelijke betere warmte-isolatie. Bovendien is het ontwikkelde product op basis van haar zeer snelle afbindtijd optimaal voor toepassing voor kleinere te repareren vlakken geschikt.

De belangrijkste opgave van saneerputzen conform WTA is het opnemen van zouten en zorgen voor een droog, zoutvrij oppervlak. WTA is een richtlijn waarin de inventarisatie, planning tot en met de uitvoering van de afdichting uitvoerig staat beschreven. Remmers Saneerputz-systemen voldoen volledig aan deze in het WTA-merkblad 2-9-05/D “saneerputz-systemen” vereiste criteria. Hiertoe gelden de gedefinieerde eigenschappen zoals:

 • Zoutbufferend vermogen
 • Hoge sulfaatbestendigheid
 • Groot poriënvolume
 • Vezel- en structuurversterking voor een scheurvrije droging

Technisch merkblad

Ondergrond

De ondergrond moet draagkrachtig zijn en vrij van stoffen welke de hechting nadelig beïnvloeden alvorens u de Remmers Saneerputz snel WD gaat toepassen. Oude en aangetaste stuclagen dienen tenminste 80 cm meer verwijderd te worden dan de zichtbare schadegrens. Slechte voegen dient u 2 cm diep uit te krabben. De ondergrond mag droog of licht vochtig zijn (maximaal 6 m-%). Er mag echter geen sprake zijn van lekkage. Optrekkend vocht kunt u met het Remmers Kiesolsysteem afdichten. Bij hoge zoutgehaltes de ondergrond eerst voorbewerken met Remmers Grundputz (art.nr. 0401). Een eventuele voorbehandeling van de ondergrond met bijvoorbeeld Remmers Zoutsper (art.nr. 0674) is afhankelijk van de soort en hoeveelheid zouten (analyse kan door ons laboratorium worden uitgevoerd). Zuigende stucondergronden voornatten, zodat de ondergrond mat vochtig is (niet nat). Op de goed voorbereide ondergrond Remmers Aanbrandmortel of Remmers Aanbrandmortel Snel als aanbrandlaag wratachtig met een dekking van 50 – 70% met een max. laagdikte van 5 mm aanbrengen c.q. opspatten. Op zuigend metselwerk met een lage eigen sterkte kan de Saneerputz Snel WD als aanbrandlaag worden gebruikt. De daaropvolgende stuclaag moet nat-in-nat worden aangebracht. Bij gebruik van minerale afdichtingsmortels wordt de Aanbrandmortel volledig dekkend in de laatste nog verse afdichtingslaag aangebracht. De hechting op gladde en dichte ondergronden wordt door toevoeging van Remmers Hechtemulsie (art.nr. 0220) verbeterd. Voor het aanbrengen van de daarop volgende stuclaag moet de aanbrandmortel tenminste 24 tot 48 uur doorharden.

Voorbereiding

Als eerste dient u circa 6,0 liter water in een schone speciekuip te gieten en 20 kg Saneerputz Snel WD toe te voegen en met een daarvoor geschikte mixer circa 3 minuten tot een homogene massa vermengen totdat een verwerkingsconsistentie is bereikt. Na een rijptijd van circa 2 minuten de mortel nogmaals kort doormengen. Bij machinale verwerking gelden de daarvoor aangegeven specificaties ten aanzien van de waterdosering en van de gebruikte worm (schnecke).

h2>Verwerking Remmers Saneerputz snel WD:

Saneerputz Snel WD wordt in een laag van 2 tot 3 cm aangebracht. Eerst de mortel als contactlaag aanbrengen, deze kort laten aantrekken en vervolgens de mortel in de juiste laagdikte opzetten. Ter plaatse van zeer ongelijkmatige, oneffen ondergronden moeten twee lagen worden aangebracht, om te grote verschillen in laagdiktes, wat kan leiden tot scheurvorming en hol liggende delen, te voorkomen. De eerste laag moet, om een goede hechting ofverbinding te verkrijgen met de tweede laag, met een lijmkam c.q. stuckam worden opgeruwd. De tweede laag kan worden aangebracht indien de eerste voldoende is aangetrokken, op z’n vroegst de volgende dag. Indien er beperkte tijd ter beschikking staat, kunnen twee lagen in een bewerking “nat-in-nat” (nat is vochtig) worden aangebracht. Tussen de twee lagen moet dan een Wapeningsweefsel iQ-Tex 6,5/100 (art.nr. 0236) worden aangebracht. Op kritische ondergronden adviseren wij om een weefsel aan te brengen in het bovenste derde deel van de laag Saneerputz. De net aangebrachte Saneerputz Snel WD direct met een vochtige rei natrekken en vervolgens met de gladde kant nogmaals natrekken. Nadat het oppervlak mat wordt, kan deze voorzichtig worden bewerkt met een sponsbord. Na verdere doorharding wordt het oppervlak met een sponsbord volledig afgewerkt. Bijzonder fijne, gladde oppervlakken worden verkregen, nadat de laag voldoende is aangetrokken en bewerkt met de Remmers rasterspaan en na tenminste 3 dagen Remmers Fijnputz (art.nr. 0408) wordt aangebracht. Gestructureerde oppervlakken kunnen worden gecreëerd met Remmers Decorputz L (art.nr. 0515). Ook kan het oppervlak dekkend geschilderd worden met Remmers Saneerputzverf (art.nr. 3080) na 24 uur.

De voordelen van Remmers Saneerputz Snel WD:

 • Het kent een gemakkelijke en eenvoudige verwerking in een laag tot 30 mm!
 • Het heeft een snelle beginverharding
 • Na 24 uur af te werken met bijvoorbeeld verfproducten of sierpleister
 • Ook bij een luchtvochtigheid van meer dan > 90% bindt de mortel nog af en ontwikkelt een hydrofoberende werking
 • Het product kan machinaal verwerkd worden
 • Heeft een goed standvermogen
 • Het is vezelversterkend
 • Het is een drogingsbevorderend product met groot actief poriënvolume (> 50%)
 • Het is zeer goed zout-/sulfaatbestendig
 • Het voorkomt warmteverlies als gevolg van vochtdoorslag
 • Het is water-, weer- en vorstbestendig

Toepassing Remmers Saneerputz Snel WD:

 • Voor het snel in stand houden, renoveren en saneren van vochtige en door zout aangetaste muren en wanden
 • Voor ondergronden met een geringere c.q. lage eigen sterkte
 • Energetische kelderinstandhouding c.q. renovatie
 • Te gebruiken op alle minerale ondergronden welke geschikt zijn voor het aanbrengen van stucmortels, zoals bijvoorbeeld baksteenmetselwerk, kalkzandsteen, beton, gasbeton, kalk-/cementpleisters (binnen en buiten)
Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Wees altijd als eerste op de hoogte.

Bekijk onze privacyverklaring.
© remmerswebshop.nl | Magento webwinkel realisatie door De Haan Media. Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.