Verdunning V101 1 liter

€ 17,00

Product omschrijving

Reinigings- en verdunningsmiddel

Voor het reinigen van gereedschap en het verwijderen van vervuilingen van nog niet uitgeharde kunstharsen.

Wanneer het materiaal als verdunning wordt gebruikt moet dit door middel van krachtig, stevig roeren langzaam worden toegevoegd aan het te verdunnen materiaal, totdat de gewenste consistentie is bereikt, eventueel met gebruikmaking van een mixer.

Normaliter is 3 tot 5% verdunning voldoende.

Bij de verwerking geschikte beschermende kleding gebruiken.

Geschikt zijn nitril-handschoenen, veiligheidsbril.

Tijdens verwerking voor goede ventilatie zorgdragen. Open vuur en huidcontact vermijden. (Handschoenen dragen).