Funcosil WS

Remmers Funcosil WS is een kleurloze, hydrofoberende impregnering op silaan-/siloxaanbasis in emulsievorm. Het is geschikt voor het hydrofoberend impregneren van poreuze, minerale ondergronden, zoals kalkzandsteen, natuursteen, baksteenmetselwerk, minerale pleisters en gasbeton. Ook is de Funcosil WS geschikt voor het hydrofoberend behandelen van minerale verven. Remmers Funcosil WS kent een KOMO kwaliteitsverklaring en is BRL 1154 gecertificeerd.

BRL 1154

Remmers Funcosil WS is recentelijk gecertificeerd door het SKG-IKOB. Hierbij is het eerste KOMO certificaat voor hydrofobeermiddelen uitgereikt ten behoeve van dit product. Deze kwaliteitsverklaring geeft aan dat het bedrijf en de betreffende producten voldoen aan de eisen van de Beoordelingsrichtlijn BRL 1154.

Technisch merkblad

BRL 1154 is samen met de industrie opgesteld om duidelijke eisen te formuleren voor hydrofobeermiddelen die worden toegepast op een steenachtige ondergrond. De eisen waarop beoordeeld wordt voor het behalen van de certificering hebben voornamelijk betrekking op de prestaties van het product. De producten worden onder andere beoordeeld op indringdiepte, waterabsorptie, waterdampdoorlatendheid, weerstand tegen weersinvloeden en UV en de dichtheid en de pH-waarde. De ondergrond waar het product op aangebracht wordt, kan bepalend zijn voor de prestaties van het product. Bij het beoordelen en testen van de hydrofobeermiddelen wordt dan ook rekening gehouden met de ondergrond(en) waar het product op toegepast moet worden, zoals baksteen, kalkzandsteen of betonsteen.

De BRL 1154 stelt ook eisen aan het kwaliteitssysteem van het bedrijf dat de producten produceert. Het bedrijf dient met dit systeem zelf te bewaken dat de producteigenschappen niet wijzigen en dat de kwaliteit van het product stabiel blijft. In het kader van de certificering houdt SKG-IKOB hier als onafhankelijke partij toezicht op. Remmers BV heeft de afgelopen periode aangetoond te voldoen aan de eisen die de BRL 1154 stelt en mag als eerste bedrijf zijn producten onder KOMO op de markt brengen.

Voordat u Remmers Funcosil WS aan gaat brengen, dient de ondergrond met de juiste reinigingstechniek vuil, korstvorming, zoutuitbloeiing en vergroeningen door algen en mossen, ontdaan te worden. Door deze bewerking worden de capillairen en poriën opengemaakt om het impregneermiddel op te kunnen nemen. Reinigingsrestanten, bijvoorbeeld zeepachtige materialen, moeten volledig verwijderd worden omdat ze zowel de indringdiepte alsook de effectiviteit van het hydrofobeermiddel nadelig beïnvloeden.

Voorwaarde voor een optimaal hydrofoberend effect is de opname van het impregneermiddel. Deze is afhankelijk van het poriënvolume en het vochtgehalte van de te behandelen ondergrond. Daarom dient de ondergrond zo droog mogelijk te zijn. Hoge concentraties aan zouten kunnen leiden tot schade welke door een hydrofoberende impregnering niet kunnen worden voorkomen.

Geveldelen welke niet met het impregneermiddel behandeld mogen worden, zoals glas, lak, gelakte delen, alsook planten, dienen afgedekt te worden met folie. Oplosmiddelgevoelige delen, zoals bijvoorbeeld bitumen, styropoor of tempex worden niet aangetast.

Aanbrengen Remmers Funcosil WS:

Funcosil WS van Remmers kunt u met een Iagedrukspuit, bijvoorbeeld Gardena drukspuit, zonder nozzel dusdanig verzadigend opbrengen, dat een 30 tot 50 cm lange vloeistoffilm over de oppervlakte loopt. Tijdens verwerking wordt de nozzel langs de gevel geleid en vervolgens met een zachte bezem of borstel na bewerkt. Deze bewerking dient u te herhalen. Remmers Funcosil WS wordt nat-in-nat, van boven naar beneden aangebracht. Om fouten uit te sluiten dienen aaneengesloten geveldelen zonder werkonderbreking behandeld te worden. Op kleinere, gecompliceerde delen waar niet met een vloeipomp gewerkt kan worden, kan het materiaal met een kwast opgebracht worden. Om ervoor te zorgen dat er dan ook voldoende materiaal wordt aangebracht, dient u de kwast regelmatig te dompelen in de impregneervloeistof. De net behandelde gevel tenminste 5 uur tegen slagregen beschermen. Sterke wind en zoninwerking kunnen de verdamping van het oplosmiddel versnellen waardoor de indringdiepte minder wordt. Remmers Funcosil WS kan ook op licht vochtige ondergronden worden aangebracht.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Wees altijd als eerste op de hoogte.

Bekijk onze privacyverklaring.
© remmerswebshop.nl | Magento webwinkel realisatie door De Haan Media. Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.